230 € / 250 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Budapešť
 • Trasa Košice - Debrecen
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

230 € / 250 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Krakow
 • Trasa Košice - Rzesov
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

300 € / 340 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Viedeň
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

na vyžiadanie

 • Individuálny transfer
 • Akákoľvek destinácia v rámci SR a zahraničia
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Krátkodobá alebo dlhodobá preprava
 • Vodič plne k dispozícii
 • Luxusné svadobné vozidlo s výzdobou
 • Dopyt

* nižšia cena pre osobné vozidlo (max. 2 osoby)/vyššia cena pre mikrobus (max. 7 osôb)