160 € / 190 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Budapešť
 • Trasa Košice - Debrecen
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

180 € / 200 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Krakow
 • Trasa Košice - Rzesov
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

280 € / 320 € *

 • Individuálny transfer
 • Trasa Košice - Viedeň
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Klient si volí čas a miesto nástupu/výstupu      v rámci Košíc bezplatne
 • Vodič plne k dispozícii
 • Dopyt

na vyžiadanie

 • Individuálny transfer
 • Akákoľvek destinácia v rámci SR a zahraničia
 • Transfer výlučne pre objednávateľa
 • Krátkodobá alebo dlhodobá preprava
 • Vodič plne k dispozícii
 • Luxusné svadobné vozidlo s výzdobou
 • Dopyt

* nižšia cena pre osobné vozidlo (max. 2 osoby)/vyššia cena pre mikrobus (max. 6 osôb)

K dispoziícii objednávka luxusného vozidla MERCEDES-BENZ CLS.