Plánované odchody a príchody Košice – Budapešť

 
Odchod z Košíc Príchod do Budapešti Odchod z Budapešti Príchod do Košíc
01:00 04:30 04:30 * 08:00
04:00 07:30 12:30 * 16:00
06:00 09:30 14:30 * 18:00
09:00 12:30 17:30 * 21:00
12:00 15:30 20:30 * 00:00
15:00 18:30 23:55 - 00:30 ** 04:00
 

Dopravca si vyhradzuje právo zrušiť plánovaný odchod, ak si cestujúci v predstihu nezakúpi cestovný lístok. Doba trvania jednej cesty je cca 3,5 hod., vrátane prestávky počas jazdy v dĺžke cca 10 min.

Mikrobus čaká na cestujúcich (pri odchode z Košíc) max. 10 minút.

* Mikrobus čaká na cestujúcich (pri odchode z letiska v Budapešti) max. 30 minút, len ak cestujúci oznámi dispečingu /tel.: 00 421 915 115 555/ svoje meškanie.

** Mikrobus čaká na cestujúcich do 00:30, len ak cestujúci oznámi dispečingu /tel.: 00 421 915 115 555/ svoje meškanie.

Vaše meškanie /ak o ňom vieme/ riešime nasledovne: V prípade ak klient nestíha rezervovaný mikrobus, je potrebné to nahlásiť na dispečing včas a Vašu rezerváciu presunieme ak je voľné miesto na nasledujúci spoj. Cassovia Expres s.r.o., nenesie žiadne následky za zmeškanie rezervovaného mikrobusového spojenia v prípade meškania lietadla. Úhradou cestovného lístka, berie klient túto skutočnosť na vedomie. Minimálny odporúčaný čas na prestup pred odletom sú 2 hodiny a po prílete je 1 hodina. V prípade kratšieho času je prestup na vlastnú zodpovednosť cestujúceho.